Old Board
¹ 24, 2018, 09:05:22 PM *
Թյ͹Ѻس, ؤŷ س к ŧ¹

кªͼ ʼҹ ʪ
: SMF - Just Installed!
 
   ˹á   к ѤҪԡ  
˹: 1 ... 9 10 [11]
   
¹ Ǣ: "...ÇÅÕ§ÒÁ....."  (ҹ 78113 )
Vinyuchon
Jr. Member
**
з: 94


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« ͺ #150 : Զع¹ 13, 2006, 05:33:17 AM »

                       àÁ×èÍáʧÊÇèÒ§áËè§ÍÃسÃØè§
                       â¹éÁÁÒ¨ØÁ¾Ôµ¡Ñº¤ÇÒÁÁ×´ÁÔ´áËè§ÃѵµÔ¡ÒÅ
                       ¤ÇÒÁ§´§ÒÁáË觪ÕÇÔµ..¾Åѹ¡èÍà¡Ô´
                       ³  µÃ§¢Íº¿éÒä¡Å..


                                 
                       
« 䢤ش: Զع¹ 13, 2006, 05:49:09 AM Vinyuchon » ѹ֡

ÊØ´½Ñ¹..·Õè»ÅÒ¿éÒ ÁØè§Ë¹éÒËÒÊѨ¸ÃÃÁ
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #151 : Զع¹ 14, 2006, 08:53:20 PM »

*-+.-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.

¹éÓ¤éÒ§ËÂÒ´Ë´¤éÒ§    ¡Ôè§ãº
ÊÒÂá´´ÊèͧËÒÂä»      ËÁ´áÅéÇ
¹éÓµÒ¡Ñ´¡Ô¹ã¨             »Ç´à¨çº
¡Õèá´´¡ÕèÃé͹á¼éÇ           ËÁ´ÊÔé¹ ¨Ò¡ã¨
ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #152 : Զع¹ 14, 2006, 08:59:40 PM »

*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.

ä¢èà¨ÕÂÇà»ç¹¡Ñº¢éÒÇ        ÍÂèÒ§´Õ
ÃʪҵºÒ§¤ÃÑé§ÁÕ           ¡ÃèͺéÒ§
¡Ô¹¡Ñ¹¤Ãº¤Ãͺ¤ÃÑÇ    ÊØ´ÍÃèÍÂ
à¨ÕÂǺèÍÂáÁè¹éÓ¤éÒ§      àº×èÍáÅéÇ ¾èÍà¡ë§
ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #153 : Զع¹ 16, 2006, 02:31:40 AM »

*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*-+.*

ä¢èà¨ÕÂÇà»ç¹¡Ñºá¡ÅéÁ      ÍÂèÒ§´Õ (àªÕÂÇ àÍÂ)
ÃʪҵºÒ§¤ÃÑé§ÁÕ            ¡ÃèͺéÒ§
¡Ô¹¡Ñ¹à¾×è͹.¡ÇÕ             áʹÍÃèÍ (¹Ò áÁè)
ÊÑè§ÁÒ¡¹ÇŹéÓ¤éÒ§         à¼è¹áÅéÇ Å×ÁºÔÅ


Á͹Ôè§
·ÃÒº¢èÒÇÇèÒâ¤Å§ä¢èà¨ÕÂÇÁջѭËÒ
à¾×è͹·ÍÃÐÊѺºÍ¡ÇèÒäÁèÊÑÁ¼ÑʺҷÊÒÁ
à¡Ã§¤¹ÍèÒ¹¨Ð´èÒ ËÒÇèÒäÁèÂÍÁ໹á¤Ç¹¡ÇÕ
¨Ö觢Íá¡éä¢ ¾ÂÒÂÒÁÍèÒ¹ãËé໹⤧ ¹Ð¤Ð

¤ÇÃÁÔ¤ÇÃáÅéÇáµè¨Ð¤ÇÃ

ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #154 : Զع¹ 17, 2006, 04:45:33 PM »

áʧÊշͧ·Òº¿éÒ       à©Ô´©Ñ¹
¨Ö§¨Ã´»ÅÒ¾Ùè¡Ñ¹      áµè§áµéÁ
ÃÇÁã¨Ê觡ӹÑÅ          á´èà¾×è͹
¤×ÍÀÒ¾µÐÇѹáÂéÁ      ÇÒ´ãËé ÍÃس»ÃÐÀÒ« 䢤ش: Զع¹ 17, 2006, 07:25:43 PM ¹¡¡Ð»Ù´ » ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #155 : Զع¹ 19, 2006, 05:11:04 AM »

ñ.
ªÃÒªÒ ᶡ˹Ǵ ¢éÒ§¢Ç´àËÅéÒ
à´Ô¹ËÍÂàËÒ ËØ´ËÔ´ ¤Ô´¶Ö§àÊÒ
µÐàªéÒÁÒ Ë§Ë§ ᡤ§àÁÒ
¡Ô¹¾ÃÔ¡à¼Ò Êؾѹ äÁè·ÓËÒ¹

ò.
¿ÒÁÊÒÁÒ´ ¾ÔàÊ´ à«´Íѧ¡Ô´
¿Í¿Øµ¿Ôµ ¾Ô««èÒ ÊÑè§Ë¹éÒ´éÒ¹
äÁèÃÙéË͹ ÃÙéËÒÇ à¡Ò¡ÐºÒ¹
¡Ô¹µ¹Ò¡Ò¹ ËÑÇ㨠ãËéä¼è´Õ

ó.
¡è͹½¹µ¡ Ãպô ¹éÓµé¹äÁé
à¨éÒ¨Ó»Ò »ÅÙ¡äÇé âµàÃçÇÃÕè
á¡à¢Õ¹»éÒ »Ñ¡ÇèÒ ËéÒÊÔº»Õ
àËç¹ÍÍ¡´Í¡ ÊÑ¡·Õ ໹ºØ­µÒ

ô.
¨Ðࡺ´Í¡ ¢ÇÒ¡ãËé ÊËÒÂà¡èÒ
äÍéµÑÇàÃÒ àÊÃժǠËèǹѡ˹Ò
¤ÅÓµÐËÁÙ¡ à¨Í¡é¹ ¤¹ÃÐÍÒ
¨Öè§äÁèàÃÕ¡ µ¹ÇèÒ "àÊÃÕª¹"

õ.
¡Ø´Áйԧ àǹ¡Ó ¿ÍÃÂÑÇà«
á¡àÁÒà»ë ¢Õè(à¢ç¹)ô º´¶¹¹
¡Ô¹â¤¢Ø¹ µØë¹ËÁéÍä¤Ç àËÁÕ¹¤¹¨¹
áÇнÑ觸¹Ï ¿Ò´à¡ÕêÂÇ à¡ÕéÂÇáÁèªÕ

ö.
·ÍÃÐÊѺ ÃѺÊÒ "ÁÖ§ã¤ÃËÇèÒ"
"¡ÙàͧÇèÐ ¤Ô´¶Ö§ ÁÖ§àËÅ×Í·Õè"
"ÁÕ·ØÃÐ ÍÐäà äÍéÍѺ»ÃÕ"
"¡ÙäÁèÁÕ  á¤è¹Õé¹Ð ¨Ð仹͹"

÷.
àªéÒÇѹãËÁè Áйԧ àÎÒÍÒ¹ÂØ
»è¹»ÅÒ·Ù ÁÐà¢Õ à¡Õ¤ÃÖ觪é͹
ä·à¡Í¤ÃÒ à¹×éÍá´´ á¨Êâ«ÎÍÅ
ÃÍàÅ蹺ÍÅ µÍ¹àÂç¹ à»¹¡ÕÅÒ

ø.
ÇѹÍÒ·Ô´ ·Ñ¡·ÒÂ ä¿ «Ô´´ÒÇ
ÍÒ¡Ò´ÍéÒÇ ¡Ô¹»ÅÒ´Ø¡ ¤ÅØ¡»ÅÒÃéÒ
à´Í¹¢ºÇ¹ Âѧä´é ËÅÒÂÊÔº¤ÃÒ
äÁèµèÓ½èÒ ËéÒÊÔº»Õ ¡éÍÁÕáç


᫧¤ÔéÇ ·Ô´àªÍÃ..


« 䢤ش: Զع¹ 19, 2006, 03:16:40 PM ¹¡¡Ð»Ù´ » ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #156 : Զع¹ 19, 2006, 04:55:45 PM »
(µÍº)      
Ë­Ô§ÊÒÇ....

   ÂÅà¾Õ§ÀÒ¾ÃÙéä´éä§ÇèÒã¨à˧Ò
   à»ç¹ËÁÍ´ÙËÁÍà´ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¹Õè?
   
   µÍ¹ÇÒ´ÀÒ¾äÁèàËÇèÇéÒÍÒÃÁ³ì´Õ
   á¤è¤Ô´¶Ö§à¾×è͹«ÕéÁÒ¡à¡Ô¹ä»

   ÍÂÒ¡ãËéà¸ÍÍÂÙè´éǪèÇ¡ѹ½Ñ¹
   áµè§àµÔÁÀÒ¾µÐÇѹãËéÊ´ãÊ

   ÅºÃÍÂÊÕÍÖÁ·ÖÁËÁ蹤ÃÖéÁä»
   à»ç¹ÍÒ·ÔµÂì´Ç§ãËÁè¤ÃÒÍÃس

ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
¹¡¡Ð»Ù´
Jr. Member
**
з: 180


165014668 duanroong@yahoo.com
´ 䫵
« ͺ #157 : Զع¹ 23, 2006, 02:22:01 PM »


   


ÀÒ¾ÇÒ´ â´Â :  ¹¡¡Ð»Ù´

àÃÕ¹àªÔ­à¾×è͹æ áÅзèÒ¹¡ÇÕ·Ñé§ËÅÒÂ
ºÃÃÂÒÂÇÅÕ§ÒÁ»ÃСͺÀÒ¾ ´éǤèÐ ԧѹ
« 䢤ش: Զع¹ 23, 2006, 05:47:01 PM ¹¡¡Ð»Ù´ » ѹ֡

´¹µÃÕ..ÈÔÅ»Ð..ÍÔÊÃÐ..¤ÇÒÁÃÑ¡..
ºÑ¡ÇÕ ÊÕÇÔ´·ÐÂÒÊÒ´
Sr. Member
****
з: 1163


¡Ù´ Á͹ԧ

bucwee@hotmail.com
´ 䫵
« ͺ #158 : Զع¹ 24, 2006, 12:26:05 AM »             à»Í´»ÃеÙàÍÒäÇé
             àÁ×èÍËÁÒÁÒáÇЩÕèãÊè
             àÁ×èÍäý¹¨Ðµ¡    
ѹ֡

ºÑ¡ÇÕ     ÊÕÇÔ´·ÐÂÒÊÒ´  
¤¹¢ÒÂ«ÒµÔ áÅмÙé¡èÍ¡ÒÃÃéÒÂ
vc2002
Jr. Member
**
з: 171


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ

ãªéäÁèà»ç¹ äÁèÃÙé¨Ñ¡ äÁèÃÙé¨Ñ¡
´
« ͺ #159 : Զع¹ 26, 2006, 02:52:01 PM »

Who  ã¤Ã
What  ·ÓÍÐäÃ
Where  ºéÒ¹ä˹  ÃÑéÇä˹   ºéÒ¹¹Õé  ÃÑéǹÕé  ºéÒ¹¹Ñé¹  ÃÑéǹÑé¹
  ??
  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
« 䢤ش: Զع¹ 26, 2006, 02:54:33 PM vc2002 » ѹ֡
àÊé¹´éÒÂ
Newbie
*
з: 1


ÊÇÑÊ´Õ¨éÒ


´
« ͺ #160 : Զع¹ 28, 2006, 11:54:17 AM »

¢ÍºÃÃÂÒÂÀÒ¾ÊͧÀÒ¾¢Í§·èÒ¹ ¹¡¡ÃлٴµÒá´§à¾ÃÒÐá¡êÊâ«ÎÍÅ˹è͹ФÃѺ

ÍÒ·ÔµÂì¢Ö鹾鹢ͺ¿éÒ
¤§ÁÒµÒÁËÒ¤ÇÒÁÃÑ¡
·Õè¨ÐÁÒ¾ÃéÍÁáʧÊÇèÒ§
·ÕèÊ´ãÊ ª×蹺ҹ

»ÃеÙÃÑèÇà»Ô´ÃÍ?
ãËé¤ÇÒÁÃÑ¡à¢éÒÁÒ
ËÃ×ÍãËé¤ÇÒÁÃÑ¡¨Ò¡ä»
¶ÒÁ¤ÇÒÁã¹ã¨¼ÙéÇÒ´
ѹ֡
˹: 1 ... 9 10 [11]
   
 
ⴴ:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!