Click here to visit our sponsor
 

ตุลาจารึกเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 
รำลึกถึงเพื่อนเดือนตุลาผู้จากไป (ตุลาจารึก)

ชาวตุลาจารึก 
===ผู้เขียนทั้งหมด 114 ท่าน===

fruityloop crack key
โดย      ณัฏฐจักร
เมื่อ      5  ต.ค. 44  11:54:51น.

ผมจําเหตุการได้ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่
ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุข