Click here to visit our sponsor
 

ตุลาจารึกเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 
รำลึกถึงเพื่อนเดือนตุลาผู้จากไป (ตุลาจารึก)

ชาวตุลาจารึก 
===ผู้เขียนทั้งหมด 114 ท่าน===

cable chicago rcn
โดย      คนเดือนเมษา
เมื่อ      16  ต.ค. 44  14:48:45น.

ก็อยากจะรำลึกอยู่หรอก
แต่เห็นพฤติกรรมคนเดือนตุลาแล้วรำลึกไม่ลง

ยี่สิบกว่าปีก่อนยืนอยู่ข้างประชาชน
แต่วันนี้อยู่ตรงข้ามประชาชน
รับใช้นายทุน ด่าชาวบ้าน ตีชาวบ้าน ตีกรรมกร
บางคนเป็นนายทุนเสียเอง

สหายช่วงเป้นที่ปรึกษาโรงไฟฟ้ารับใช้นายทุนต่างชาติ
จาตุรนออกมาด่าชาวบ้านสวนส้ม