Click here to visit our sponsor
 

ตุลาจารึกเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 
รำลึกถึงเพื่อนเดือนตุลาผู้จากไป (ตุลาจารึก)

ชาวตุลาจารึก 
===ผู้เขียนทั้งหมด 114 ท่าน===

powerquest boot pqre
โดย      แวว
เมื่อ      1  ต.ค. 44  15:00:12น.

อยู่อย่างยิ่งใหญ่ตายอย่างมีเกียรติ

หลับเถิดสหาย...เย็นสายลมโชยมา
หลับไปไม่ฝันไร้ซึ่งวันเวลา
ร่างกายสูญสลายตายเพื่อมวลประชา
หนักยิ่งกว่าภูผาจารึกในใจชน
หลับเถิดสหาย...ขอให้คลายกังวล
หยาดเลือดสหายยังสีแดงเข้มข้น
จักก้าวตามรอยทางเลือดวีรชน
ไม่หวั่นจำนนก้มหน้าให้ศัตรู...