Click here to visit our sponsor
 

ตุลาจารึกเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
 
รำลึกถึงเพื่อนเดือนตุลาผู้จากไป (ตุลาจารึก)

ชาวตุลาจารึก 
===ผู้เขียนทั้งหมด 114 ท่าน===

cybersex networkid warez
โดย      ตุลา ย้ำเตือน
เมื่อ      21  ต.ค. 44  18:09:12น.

ไม่ว่างานจะจัดเป็นเช่นไรในปีนี้หรือในปีไหนๆ แต่จิตใจที่ยังใฝ่หาสังคมที่ดีกว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไม่รู้เลือน ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ปี แล้วอีกกี่ปี นี่คือจิตใจที่จะยังคงสืบทอดต่อไปอีก เพื่อให้อุดมการณ์ของวีรชนผู้จากไปในการต่อสู้ทั้งในและหลัง 6 ตุลาในทุกสถานการณ์การสู้รบปรากฏเป็นจริง ประวัติศาสตร์ยังอีกยาวนาน การเปลี่ยนเปลี่ยนต้องเกิดขึ้นแน่นอน ขอให้ผู้ที่ยังอยู่ได้สามัคคีร่วมกันสืบทอดภาระกิจต่อไป